TAULES AUXILIARS III

El projecte Taules auxiliars, en el seu conjunt, indaga en el repertori de codis diplomàtics, actituds i gestos d’on sorgirien els modes de la hipocresia i la simulació, “gestos que depenen de la repetició i la rutina i que es traicionarien a sí mateixos per alguna mímica transparent o una manipulació precipitada”1.
Prenent com a referència la sèrie Mitològiques de Claude Lévi-Straus, es posa en valor el mite com a activitat, alhora, reparadora i creadora, i es focalitza l’atenció dels relats mitològics en els objectes com a mediadors de les relacions que s’estableixen a través d’ells. Relacions que, en els diferents relats, busquen l’estabilitat a partir de periodicitats, duracions o ritmes per a humanitzar els conflictes i evitar l’enfonsament del sistema.
Taules auxiliars al·ludeix a l’espai de la política internacional i explora els escenaris diplomàtics on els caps d’estat, versió actual dels antics caps de tribu, incideixen en altres caps d’estat fent valer el seu poder i la seva força per a realitzar un projecte social i determinar-ne les accions.
Les taules auxiliars i els objectes situats entre els seients dels actors socials registren i dramatitzen les històries. En el cas de Taules auxiliars III els gestos de les mans, extrapolats als mateixos objectes, busquen construir l’espai i crear una tensió necessària capaç d’apel.lar a la visió. Imatges que semblen agafades d’un manual de màgia i que volen destacar aquest concepte per fer referència a la il.lusió i al poder.

1 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas IV-El hombre desnudo, Siglo veintiuno editores, 8ª edició en espanyol, 2006, pàg.30

CRÈDITS

Taules auxiliars III, Olot, 2013
Manipulació i edició de imatges publicades a Internet
Impressió de tinta sobre paper, 200x65cm