TALLERS

Des de l’any 2012 i de manera paral.lela als treballs, els tallers ofereixen la possibilitat, a un públic de totes les edats, d’integrar el llenguatge visual i plàstic com a eina de reflexió i coneixement. Així, s’utilitzarà el collage per apropar-se a la relació entre diversitat i identitat, el dibuix per establir un diàleg entre l’art i la ciència, el llenguatge corporal per fer una lectura de la pintura renaixentista o la pintura i l’escriptura per parlar de la representació i de la realitat, de l’art i de la vida.