EXERCICIS DE VENTRILÒQUIA

Exercicis de ventrilòquia continua centrant l’atenció en el retrat i pren com a referència pràctiques d’auto-representació i auto-narració com els vídeo-retrats o els testimonis de vida.
Exercicis de ventrilòquia s’aproxima a l’objecte “veu” en un procés de despossessió i intrusió de la veu que converteix els “jos” parlants en una mena de teòrics especulatius. Històries en primera persona de testimonis que es descobreixen parlant de la dificultat de “donar compte de sí mateixos”, on el propi mitjà – la veu, el llenguatge- que els havia d’ajudar a aconseguir un “relat adequat a la seva vida” s’acaba revelant problemàtic i els porta a una “interrupció del discurs”, a una “esquerda constitutiva del jo”.(1)
En les seves formes contemporànies, les històries de vida són recreacions, moltes vegades, d’esdeveniments personals i traumàtics que, si bé parteixen d’un fort individualisme, mostren una voluntat de racionalitzar les emocions i distanciar-se dels referents per analitzar-los. Si s’estira el fil, és interessant veure com diferents aproximacions teòriques que parlen de la pràctica de l’auto-relat donen compte d’aquesta tensió entre el subjecte tancat en sí mateix i la seva exposició a l’afora, en un procés de construcció de la identitat, seguint Judith Butler, on la divisió, la despossessió del que és propi i la manca de coherència podrien ser les possibilitats per a establir una nova vinculació al llenguatge i a l’altre, a qui tot donar compte de sí mateix interpel·la.(1)
Exercicis de ventrilòquia es planteja com un exercici d’auto-experiència bucal i vocal d’un grup de testimonis que se’ns dirigeixen a través d’històries d’una duració d’entre un i dos minuts cadascuna. El treball parteix d’una doble apropiació: d’una banda, fa ús de textos de diversos autors que es refereixen, des d’àmbits com el relat de ficció, la psicoanàlisi, el cinema o la filosofia, a la veu com a objecte autònom i a la difícil adequació entre aquesta i el cos; i de l’altra, agafa una sèrie de vídeos de testimonis de la xarxa social PreachingPlace, una organització cristiana de l’Església Adventista del Setè Dia que utilitza, entre diferents mètodes d’evangelització, la promoció de testimonis de vida, històries de superació i experiències d’esperança a través de la figura de Jesús. El resultat és un joc de capes entre aquests elements on les locucions originals dels testimonis queden alterades per interpel·lar-nos a partir de l’efecte de la ventrilòquia.

(1)Judith Butler, “¿Quién eres?” págs. 48-60, a Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad, Amorrortu/editores, Buenos Aires, 2012

CRÈDITS

Exercicis de ventriloquia, Olot, 2018
Vídeo color sense so, 20:30 minuts
Idea i edició: Servand Solanilla