BIOGRAFIA

Servand Solanilla és artista visual i professor d’educació secundària establert a Olot (Catalunya). Després de llicenciar-se en Belles Arts per la Universitat de Barcelona l’any 1993, va participar en la Quinzena d’Art de Montesquiu al taller de l’artista Pep Agut, un espai de reflexió sobre la crisi de la imatge. Els integrants d’aquell taller, motivats per un interès comú sobre els problemes relatius a la representació, van treballar com a col·lectiu, durant un any, amb el nom de Compañía Magnética.

L’any 1994 va néixer Andrés Cosvar, el nom d’un projecte, però també el nom d’un grup integrat per Òscar Gamell i Servand Solanilla. Idees com el joc de mirades i d’aparences, l’anhel d’un sentit, la teatralitat, el silenci o les paraules com a recursos quasi incompetents, n’eren el fil conductor. El fet mateix de que el nom del grup volgués simular una personalitat nova feia del seu treball la recerca d’una identitat a través de la qual (re)presentar-se als altres.

La docència va ser l’activitat que el va ocupar, de manera exclusiva, des de l’any 1996 fins el 2010. Etapa en la que va compartir, després de realitzar un postgrau en direcció de centres docents, la tasca de professor de visual i plàstica i la de direcció. L’any 2010 va reduir el temps de dedicació docent i va decidir recuperar l’espai de creació personal.

De la reflexió sobre aquestes dues experiències, l’artística i la pedagògica, en el context de l’actual sensació de desemparament de l’humà, en aquesta nova etapa Servand Solanilla fa ús de l’apropiació d’imatges i del vídeo per centrar l’atenció en els objectes com a mediadors dels processos socials i en el gènere del retrat i les dinàmiques d’interacció simbòlica com a processos de construcció de la subjectivitat.

En són alguns exemples Taules auxiliars (Olot, 2013, L’article), Exercicis des del costat dret (Girona, 2014, Beca Bòlit Mentor 3), Silence speaks (Olot, 2015) o Cara a cara (Bianya, Bianyal 2016).