Previous Image
Next Image

info heading

info content

TERRA

El fang és un material que podem utilitzar per crear una infinita varietat de formes. Les tècniques per modelar s’han transmès a través de la història i han acompanyat a aquesta fins als nostres dies. Tot i els avenços tecnològics, continuem utilitzant els primitius atuells com a objectes tant funcionals com decoratius.

D’altra banda, treballar amb fang és estar en contacte amb els elements, no únicament amb la terra sinó també amb l’aigua i l’aire, que són els que acaben regulant la seva plasticitat.

L’element central d’aquest taller serà la terra com a font de vida de les plantes a les quals dóna suport i aliment. Partint de la imatge d’un camp acabat de llaurar, amb la terra humida i transformada, es proposarà als participants utilitzar els diferents mètodes per modelar el fang -a mà, amb el torn i amb motlles- per crear, fins allà on arribi la inspiració i la imaginació, totes les formes possibles. Totes les peces realitzades durant els dies del taller, ja assecades, es disposaran finalment en el terra del hall de la Casa de Cultura de Girona. Simbòlicament, aquesta terra acabada de llaurar per les nostres mans, estarà preparada per acollir les flors que finalment completaran la instal·lació.

S’utilitzaran les tècniques ceràmiques de modelatge però no tindran la cocció final. D’aquesta manera, quan es reguin les flors, el fang sec, en mullar-se, pot perdre la rigidesa de les formes. Fent d’aquest jardí, un lloc de vida, un ecosistema en constant canvi.

Els objectius del taller són:

Prendre consciència de la terra com a font de vida i com a matèria prima per a ser transformada des del respecte
Conèixer els diferents mètodes per modelar el fang: a mà, amb el torn i amb motlles
Disposar les peces en el hall de la Casa de Cultura
Escollir les flors i decidir la disposició de les mateixes en la instal·lació

Aquesta instal·lació és el resultat d’un taller organitzat per la Casa de Cultura de Girona amb noies i noies de l’Associació FANJAC i realitzat al Museu de Terrissa de Quart.