Previous Image
Next Image

info heading

info content

FER PARAULES

L’activitat segueix el tema d’enguany del MOT “Al camp. Literatura i ruralitat” i té per objectiu fer del terra del Passeig d’en Blay una pàgina en blanc on escriure micropoemes que abordin el tema de la ruralitat. D’aquesta manera, es vol establir un diàleg amb l’entorn urbà i convertir-lo en un escenari de lectura per a les persones que ramblegin.

Un dels elements que normalment associem a la ruralitat, al camp -quan estem més en contacte amb la natura, amb la materialitat de les coses-, és el treball manual, la transformació directa de la matèria, a la quantitat de coses que podem fer amb les mans. Tot i així, no podem caure en aquella concepció del camp que considera que és el lloc on la gent treballa amb les mans per contraposició a la ciutat on es fa amb el cap. Pensar la ruralitat, avui, demana fer-ho de manera oberta i valorar les noves formes de vida, de treball o de relació amb allò que entenem com urbà. Més que parlar del rural per oposició al que es considera urbà, el taller vol posar en valor la necessitat de reivindicar la ruralitat com el lloc d’uns sabers i unes pràctiques que resulten indispensables per qüestionar la creixent explotació del camp i la concentració de la població en grans ciutats que imposa el capitalisme avançat que nega la vida. Com unir paraula i matèria?

Es proposa a l’alumnat participant que es converteixi en activista rural. A partir del treball en grups de 4 a 6 alumnes (en funció de l’alumnat del grup sencer), escriurem micropoemes, poemes breus o molt breus de missatge directe i sense formalitats mètriques, que ens permetran tractar temes relacionats amb la ruralitat. Les i els participants tindran de pauta el que s’haurà suggerit breument a l’explicació prèvia i se’ls convidarà a fer ús dels seus coneixements i experiències. Posteriorment disposaran de matèries i materials com aigua, terra, fang, branquillons, pals, pedres, palla, draps o corda per fer les lletres i disposar el resultat final a terra, al llarg del Passeig d’en Blay, en intervals d’uns quants metres, des de la Llibreria Drac fins a la font de les barres. D’aquesta manera, les persones que ramblegin pel Firal podran llegir els micropoemes mentre passegen.