Previous Image
Next Image

info heading

info content

LLEGIM OBJECTES. REESCRIVIM EL PASSEIG D’EN BLAY

L’activitat té per objectiu intervenir i alterar el Passeig d’en Blay a partir de diferents objectes relacionats amb els grans temes de la literatura contemporània que els participants es trobaran amuntegats davant del Teatre Principal.

El taller recull les idees d’aquesta edició del MOT entorn del títol Crear. Un collage que creix amb les paraules (avançar en la narració, creació interdisciplinària, trobar connexions des d’una actitud creativa, collage que s’expandeix, procés viu…) i es planteja com un exercici de reescriptura a partir de la referència al collage com una manera d’entendre el món i les dinàmiques que s’hi donen.

La remodelació del Passeig d’en Blay, finalitzada l’any 2018, es pot llegir com una acció més de reescriptura urbana que no afecta únicament a l’espai físic sinó també a la percepció, la interacció o la memòria de les persones amb el lloc. La nova proposta urbanística conté de manera visible, no visible o ja només en els diferents registres de la memòria, les traces del passat: alguns arbres s’han mantingut, alguns ja no hi són; del paviment vell queda una petita mostra al Firal petit i uns fragments que decoren les parets al Cafè del Firal; l’escultura La Lectura de Miquel Blay s’ha reubicat; al peu d’alguns nous fanals s’han fet unes inscripcions recordant noms d’associacions o comerços vinculats al passeig; els elements de les terrasses dels bars, alguns d’ells nous, s’han uniformitzat; les façanes del Teatre o de la Casa Solà Morales s’han fet més visibles; la llum, el so, l’ambient…

El taller es proposa avançar en aquesta narració. Els participants es trobaran davant del Teatre Principal un munt d’objectes relacionats, d’una o altra manera, amb els grans temes de la literatura contemporània: la sol·litud, la solidaritat, la comunicació, el cos, la memòria, la mateixa escriptura, el temps, la immigració, la guerra… Després d’una breu explicació el grup haurà de “llegir” (descobrir les potencialitats) i “col·locar” (o d’altres sinònims i situacions que s’esdevinguin d’aquesta acció -instal·lar, acoblar, fixar, distribuir…-) un nombre determinat d’objectes en llocs lliurement escollits del passeig (establint vincles i imaginant històries amb qualsevol punt o element del passeig) amb la intenció de suggerir noves connexions o associacions formals i/o de significat. Tant si el grup decideix fer-ho col·lectivament, en petits grups o individualment, aquesta alteració de l’espai estarà condicionada pel vincle que els participants tinguin, d’una banda, amb els objectes escollits i, de l’altra, amb el Passeig d’en Blay.

Seguint amb la idea del collage com a narració expansiva, el segon grup es trobarà amb la intervenció del primer grup a partir de la qual haurà de continuar. A la part final del taller, in situ, els mateixos participants explicaran les associacions o històries que es donen en les intervencions realitzades. Unes fotografies del resultat poden servir per ser mostrades al Torín i explicar breument el què s’ha fet.